top of page

נובה היא עמותה אשר עוזרת למקבלי החלטות להשתמש בכוח של נתונים על מנת לפתור את הבעיות החברתיות בישראל בתחומי חינוך, בריאות, רווחה ותעסוקה. אנו עובדים עם עמותות, שירותים ממשלתיים ורשויות מקומיות על פיתוח אסטרטגית נתונים לשירותים חברתיים על מנת לאפשר תכנון, קבלת החלטות ומדידת תוצאות של השירות החברתי.

בשנת 2022 נובה הצטרפה לקבוצת SFI.

הצוות שלנו

bottom of page