top of page

דשבורד לניהול תחום אזרחים ותיקים

ברשות מקומית


נובה מלווה רשויות מקומיות בתהליכי בניית אסטרטגיית נתונים לניהול תחומים שונים ברשות, בהם תחומי הרווחה והפיתוח הכלכלי. הלוח מטה הינו המחשה של הלוח הראשי בדשבורד שנבנה בתהליכי הליווי של נובה במספר רשויות מקומיות, לניהול תחום אזרחים וותיקים. כפי שניתן לראות מטה בלחיצה על הנתונים, הדשבורד מאפשר קבלת תמונת מצב רשותית של מאפייני האזרחים הוותיקים ברשות, תוך התמקדות בפרמטרים נבחרים בפילוחים שונים, וכן בהסתכלות על רמת השכונה. 
 

* הנתונים המופיעים בדשבורד אינם נתוני אמת ומשמשים להמחשה בלבד 
* המיקום על גבי המפה הינו אקראי ואינו מייצג רשות ספציפית
* מומלץ לצפייה באמצעות המחשב (ולא בסלולאר)

bottom of page