top of page
Analyzing Data
Anchor 1

הידאטה

תובנות ודוגמאות מפרויקטי הייעוץ של נובה לשימושך

אסטרטגיית נתונים:

וובינר "שגרה לשם שינוי"

המדריך לתכנון מפגשי למידה מנתונים_page-0001.jpg

המדריך לתכנון מפגשי למידה מנתונים

WhatsApp Image 2022-04-10 at 12.56.40.jpeg

ניהול מבוסס נתונים אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות

1212.JPG

המלצות לרשויות מקומיות לשימוש בנתונים ממערכות המנוהלות ע"י ספקים חיצוניים

‏‏לכידה2.JPG

דש בורד לניהול תחום אזרחים ותיקים ברשות מקומית

קורס מובילי נתונים 

בעמותות 

הכשרת מובילי נתונים לפיתוח

כלכלי ברשויות מקומיות

‏‏לכידה 4.JPG

בחן/י את עצמך-

האם יש לך אסטרטגיית נתונים? (עמותות)

7 טיפים לניהול מבוסס נתונים

של שירותים חברתיים

כמה דקות על:

מהי אסטרטגיית נתונים

כמה דקות על:

בניית מערכות מידע אפקטיביות

כמה דקות על:

איסוף נתונים רחב או ממוקד

כמה דקות על:

נתונים או אינטואיציה

כמה דקות על:

מחולל הדוחות של הלמ"ס

כמה דקות על:

ניהול שוטף מבוסס נתונים

דאטה בימי קורונה:

הסיפור של נובה וסח'נין

כמה דקות על:

איך לקרוא נתונים

נובה מארחת: עמותת חינוך

לפסגות מדברת נתונים

הצצה לכלי BI

בתחום החינוך

נובה מארחת: עמותת למרחב

מדברת נתונים

נובה מארחת:

עמותת ילדים בסיכון מדברת נתונים

00:00 / 37:48
HadasGabay-Larom-372x347.jpg

Hadas Gabay larom

איך מפתחים אסטרטגיית נתונים לגופים שמפעילים שרותים חברתיים של המדינה? 

פודקאסט עם הדס גבאי-לרום, מנכ"ל נובה

נובה מארחת:

עמותת תפוח מדברת נתונים

Anchor 2
נתונים בימי קורונה.JPG

נתונים בימי קורונה:

המלצות לניהול הטיפול בהתפרצות המחלה

‏‏לכידה.JPG

הנגשת נתוני חינוך

  לרשויות המקומיות -

מסמך המלצות מסכם

תמונה ממוזערת- הדס- כתבה בדה מרקר.jpg

כתבה ב-The Marker

הדס גבאי-לרום, מנכ"ל נובה

‏‏לכידה.JPG

קוים מנחים לאפיון מערכות מידע בארגונים חברתיים

ניתוח שיח ברשתות החברתיות.JPG

ניתוח שיח ברשתות חברתיות- מדריך למשתמש

בשלות דיגיטלית:

תשתיות דאטה להערכה ומדידה:
*לתשומת לבך- הורדת חלק מהמצגות זמינה רק במחשב

איך יודעים 1.JPG

איך יודעים מה עובד בתכניות חברתיות בישראל

בניית תשתית נתונים לאומית בישראל

מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים - נובה

מסדי נתונים מנהליים אינטגרטיביים

מצגת אגם מידע להעלאה לאתר לאחר הכנס_page

אגמי מידע:

מגמות בינלאומיות

מדידה של תוכנית טיפולית

מדידה של תוכנית טיפולית

כמה דקות על: הבדלים בין מערכי מחקר למדידת אפקטיביות

שימוש במידע מנהלי להערכת אפקטיביות

בניית תשתית למדידה והערכה בתוכנית חברתית

בניית תשתית למדידה והערכה בתכנית חברתית

Anchor 3
מדידה והערה בקהילות בוגרים

מדידה והערכה בקהילות בוגרים

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים

תכנון אסטרטגי:

עבודה עם רשויות מקומיות

עבודה עם רשויות מקומיות

מודל תעדוף פעילויות

מודל תעדוף פעילויות

מאסטרטגיה ליישום

מאסטרטגיה ליישום

פיתוח פעילות חדשה בארגון

פיתוח פעילות חדשה בארגון

בניית תוכנית אסטרטגית

בניית תוכנית אסטרטגית

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי
הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי

הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

סוגיות ניהוליות בארגונים חברתיים:

ניהול קהילת בוגרים

ניהול קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

פיתוח הכנסות עצמיות

פיתוח הכנסות עצמיות

אפקטיביות ניהולית

אפקטיביות ניהולית

מיזוגים במגזר השלישי

מיזוגים במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

תכנית עבודה שעובדת

תכנית עבודה שעובדת

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול ידע

ניהול ידע

פיתוח קהילתי

פיתוח קהילתי

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

bottom of page