top of page

בניית אסטרטגיית נתונים לעמותות

אנו מבינים שהיכולת לעקוב אחר תוצאות קשורה ליכולת לאסוף, לנתח וללמוד מנתונים. אנו בנובה לא רק מתכננים את מערך המדידה, אלא גם בונים מפת דרכים לניהול הנתונים בארגון ומסייעים בהטמעה של מערכות טכנולוגיות תומכות.

השלבים בתהליך:

התאמת מערכת ה IT,  דיגיטל

ו- Big Data לצרכי הארגון

בניית מפת דרכים לניהול נתונים בארגון

הגדרת מודל לוגי לתוכנית


מה ייחודי במוצר שלנו?


אנו מאמינים שכדי לעשות קפיצת מדרגה במדידה צריך לשלב בין תכנון נכון ויכולת עבודה עם נתונים. ולכן המוצר שלנו משלב בין הגדרה של מדדי ההצלחה לשנים הקרובות, הגדרת הנתונים שצריכים להיאסף ובניית תשתית נתונים אשר תספק תובנות בשוטף.

רוצים להכיר את הצוות שלנו?
בנובה מגוון אנשי מקצוע מתחום האסטרטגיה, המדידה ומערכות ה IT בארגון. היועצים שלנו מגיעים מחברות הייעוץ המובילות בישראל והינם בעלי ניסיון רחב בעבודה עם ארגונים חברתיים.

הכירו את הצוות >>

 

רוצים ללמוד עוד?

בקרו בשער לידע >>


מעניין אתכם?

הקליקו להשארת פרטים >>

Anchor 3

ייעוץ במכרזי רכש חברתי

אנו מתמחים בפיתוח מכרז לאספקת שירותים חברתיים לכדי כלי ניהולי המגדיר מדדים למעקב אחר איכות השירות ואסטרטגיית נתונים המגדירה אילו נתונים יאספו ממפעילי השירותים ואיך יעשה בהם שימוש.


התהליך כולל: 

הגדרת מערך הלמידה המשותף בין המשרד הממשלתי ומפעילי השירותים לאורך חיי ההתקשרות

בניית מפת דרכים לניהול נתונים בשירות

הגדרת אסטרטגיית מדידה הכוללת מדדי תפוקה ותוצאה וגיבוש תפישת המדידה ארוכת הטווח של השירות


מה ייחודי במוצר שלנו?


אנחנו נותנים מענה לשאלת המדידה מתוך התייחסות לשאלות הטכנולוגיות של איסוף הנתונים מהשטח. תהליך בניית המדדים שלנו משלב "אסטרטגיית נתונים" המגדירה איזה מידע נאסף ובאיזו צורה כתשתית ליצירת מדידה ארוכת טווח.

רוצים להכיר את הצוות שלנו?
בנובה מגוון אנשי מקצוע מתחום האסטרטגיה, המדידה ומערכות ה IT בארגון. היועצים שלנו מגיעים מחברות הייעוץ המובילות בישראל והינם בעלי ניסיון רחב בעבודה עם ארגונים חברתיים.

הכירו את הצוות >>

 

רוצים ללמוד עוד?

בקרו בשער לידע >>


מעניין אתכם?

הקליקו להשארת פרטים >>

הכשרות לצוותים מקצועיים

אנו בונים ומעבירים הכשרות לאנשי מקצוע בארגונים חברתיים ובממשלה המעוניינים ללמוד ביחד איך לאסוף, לנתח ולהפיק את המירב מהנתונים במטרה לשפר את העבודה בארגון.

Anchor 2

הכשרות ייעודיות לעובדים בארגון

 

אנו בונים הכשרות ייעודיות הנבנות בהתאמה מלאה לצרכים הייחודיים בארגון

הכשרת מובילי נתונים לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות

אנו פותחים הכשרה חדשה המעניקה כלים מעשיים לבניית אסטרטגיית נתונים ולקידום קבלת החלטות מבוססת נתונים בתחומי הפיתוח הכלכלי ברשויות מקומיות
לפרטים נוספים >>

מה ייחודי במוצר שלנו?


ההכשרות נבנות על סמך ההיכרות המעמיקה שלנו עם המגזר החברתי והאתגרים הניצבים מול מנהל המעוניין להוביל תהליכי שינוי. ההדרכות כוללות כלים פרקטיים לעבודה עם נתונים, היכרות עם סיפורי הצלחה מהארץ והעולם ומפגש עם מומחים מובילים בעולמות התוכן הרלוונטיים.

רוצים להכיר את הצוות שלנו?
בנובה מגוון אנשי מקצוע מתחום האסטרטגיה, המדידה ומערכות ה IT בארגון. היועצים שלנו מגיעים מחברות הייעוץ המובילות בישראל והינם בעלי ניסיון רחב בעבודה עם ארגונים חברתיים ומשרדי ממשלה.

הכירו את הצוות >>


מעניין אתכם?

הקליקו להשארת פרטים >>

bottom of page