top of page
Financial Graphs

מה אנחנו עושים?
בניית אסטרטגית מדידה ונתונים

ממשלה

בתוך כך, אנו מתמחים בבניית למידה משותפת מנתונים בין הממשלה לבין מפעילי השירות או שותפים אחרים לעשייה. במסגרת זו, הנתונים אשר נאספים לאורך זמן על השירות, משמשים על מנת לאפשר למידה עם השטח על מה שעובד וקבלת החלטות בזמן אמת.


אנו מכשירים את צוותי המטה של שירותים ממשלתיים לעבודה עם נתונים בדגש על ניתוח אירועים חריגים, איתור צווארי בקבוק, ניהול תקשורת שוטפת עם המפעיל מבוססת נתוני שטח ועוד.
במקביל, אנו מציעים הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים.

לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו.

בניית אסטרטגית נתונים לשרותים ממשלתיים

אנו בנובה מלווים שירותים חברתיים בתכנון אסטרטגיית נתונים להתערבות הנבחרת. התהליך כולל הגדרה של מטרות השירות, פיתוח מערך מדידה, אפיון צרכים ממערכות ה-IT והגדרת שגרות עבודה למעקב אחר הצלחה השירות.

הידאטה?

Computer with Graph

כמה דקות על

מהי אסטרטגית נתונים?

In a Meeting

הצצה לכלי BI בתחום החינוך

איך ניתן להשתמש בכלי BI
בעולם החברתי?

 

Business Meeting

פודקאסט למתחילים

איך מפתחים אסטרטגיית נתונים לגופים שמפעילים שרותים חברתיים של המדינה? 

00:00 / 37:48
רשויות מקומיות

בניית אסטרטגית נתונים לרשויות מקומיות  

אנו בנובה מסייעים לרשויות מקומיות למפות את הנתונים ולסדר אותם כך שיחשפו בפני הרשויות מידע ואפשרויות שלא הכירו קודם. התהליך כולל איסוף, טיוב וחיבור נתונים (מתוך הרשות ומחוצה לה), ליווי הרשות בבניית כלים חזותיים להנגשת הנתונים (דשבורד), ובניית שגרות עבודה מבוססות נתונים.

בנוסף, אנו מלווים רשויות מקומיות בפיתוח אסטרטגיית נתונים לשירותים מטעם הרשות על מנת לעקוב אחר הצלחת השירות. התהליך כולל הגדרה של מטרות השירות, פיתוח מערך מדידה, אפיון צרכים ממערכות IT והגדרת שגרות עבודה למעקב אחר הצלחת השירות.


כמו כן אנו מכשירים כח אדם ברשויות מקומיות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה להון אנושי הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים ברשות מקומית. במקביל, אנו מציעים הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים לצד קורסים ארוכים להכשרת מובילי נתונים ברשות.

לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו.

הידאטה?

Analysing data

כמה דקות על:
ניהול שוטף מבוסס נתונים

Woman Checking Data on Tablet

​הכשרת מובילי נתונים לפיתוח כלכלי לרשויות מקומיות

Educational computer program

הנגשת נתוני חינוך לרשויות מקומיות בישראל

מסמך המלצות מסכם להנגשת נתוני חינוך לרשויות המקומיות בישראל

עמותות

בניית אסטרטגית נתונים לעמותות

אנו בנובה מלווים עמותות בבניית אסטרטגיית נתונים המאפשרת למנהלים ועובדי השטח לעקוב אחר צרכי המוטבים, להתאים את תוכניות ההתערבות למציאות משתנה ולעקוב  אחר הצלחות העמותה לאורך זמן.

 

אנו מציעים לעמותות ליווי מקצועי לבניית מערך המדידה, הגדרת מפת הדרכים לניהול הנתונים באופן שוטף ואף להטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות.  נובה ליוותה מאות עמותות בתהליכי יעוץ חוצי ארגון, מבניית מודל לוגי, הגדרת מערך מדידה, בניית מערכות IT ו-BI, הכשרת אנשי מקצוע מתוך העמותה לשימוש בנתונים ועוד. 

כמו כן אנו מכשירים כח אדם בעמותות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה להון אנושי הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים בעמותה. במקביל, אנו מציעים הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים לצד קורסים ארוכים להכשרת מובילי נתונים בעמותות.
לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו.

הידאטה?

Office Meeting

בחן את עצמך:

האם יש לך אסטרטגיית נתונים

מה היא קפיצת המדרגה הבאה של הארגון שלכם בשימוש בנתונים? 

Team Working in the System Room

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע בארגונים חברתיים

מדריך לשימוש עצמי לאפיון מערכת לניהול קשר עם מוטבים (CRM)

Organizing Data

מהי אסטרטגיית נתונים?

bottom of page