Analyzing Data
תודה שבחרתם/ן להיות שותפים לדרך
:לתרומה באמצעות העברה בנקאית
 
שם: פרוייקט נובה - ניהול בשירות הקהילה (ע"ר), חשבון מס' 01481102, סניף 812, בנק לאומי לישראל בע"מ
 
  info@novaproject.org :אנא עדכנו אותנו בפרטי התרומה, במייל
:לתרומה באמצעות צ'ק
 
,לפקודת: פרוייקט נובה - ניהול בשירות הקהילה (ע"ר), לכתובת: סעדיה גאון 26, תל אביב (בית העמותות לידי עמותת נובה)
 
אנא עדכנו אותנו במייל עם פרטיכם במועד השליחה
 
  info@novaproject.org :כמו כן, לתרומת ציוד או לכל שאלה מוזמנים לפנות אלינו במייל

או לפנות למספר:
052-8530590 (הדר)

 


לפרטים נוספים על פעילות העמותה - דוח מילולי 2019 >>