top of page

Team Members

יאיר מדליון

יאיר מדליון

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy

יאיר מדליון Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

יאיר מדליון Copy Copy Copy Copy

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות מחזור 1
בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.

bottom of page