top of page

יאיר מדליון

סמנכ"ל פיתוח בעמותת אור שלום

שינוי משמעותי שעשיתי בארגון ביכולת שלו ללמוד מנתונים: אני ביחד עם הצוות עוסקים בכתיבה של מודלים לוגים לתכניות הארגון ולפעולות השונות שאנו מבצעים. כל אלה מסייעים בפיתוח של תפיסה בה חשיבה תוצאתית מובילה את תהליכי התכנון והפיתוח של הארגון.

איך הנתונים עזרו לנו לבצע עבודה טובה יותר: למדנו לזהות בעזרת הנתונים מה הן דרכי הגיוס האפקטיביות ביותר לגיוס משפחות המעוניינות לשמש כאומנה. לדוגמא:

השותפים העיקריים שלי להובלת תהליך מבוסס נתונים: כדי לקדם שינוי בנושא של עבודה עם נתונים ישנם שותפים רבים לתהליך. מנכלי'ת הארגון והנהלת הארגון הם השותפים העיקריים לתכנון ולבניית החזון. בנוסף הקמנו פורום של מובילי נתונים במחלקות השונות האמונים על פיתוח התחום וקידומו במחלקות הארגון השונות.

הדבר הכי חשוב שגיליתי על הארגון בתהליך: איסוף נתונים סדור חיזק את האומנה שלנו במקצועיות של הארגון. פעמים רבות חשבנו שאנחנו עושים דברים בצורה טובה, אבל הנתונים סייעו לנו לראות בצורה מבוססת את הטוב שאנחנו מקדמים ולהשתפר במקומות שצריך.

העצה הכי טובה שקיבלת במהלך הפרויקט: לזכור שהמטרה של מדידה והערכה היא להשתפר (IMPROVE ) ולא כדי להוכיח (PROVE)

123-456-7890

יאיר מדליון
bottom of page