רכש מוכוון תוצאות:

 2. תהליך הגדרת המדדים ושיטות המחקר