top of page
Anchor 1
Analyzing Data

שער לנתונים

נובה שמה לעצמה למטרה לעבות את הידע הקיים בשדה על "מה עובד בשירותים חברתיים" כדי שמשאבים יופנו לתוכניות שבאמת עובדות. אחד המהלכים עליהם החליטה העמותה הוא לפעול לפיתוח של מסד נתונים אינטגרטיבי אשר יאפשר נגישות לנתונים מינהליים, שנמצאים ברשות המדינה, בשלב תכנון השירותים החברתיים ומעקב ארוך טווח אחר ההשפעה שלהן על מקבלי השירות.

מהו "מסד נתונים אינטגרטיבי" (Data Lake)?

מדינות אוספות מידע רב על אזרחיהן בהקשרים שונים ובמסדי נתונים נפרדים (נתוני לידה ותמותה, נתוני מערכות חינוך, נתוני מערכת הבריאות, צריכת שירותים, תעסוקה ועוד). מסד נתונים אינטגרטיבי אוסף נתונים ממקורות שונים על האוכלוסיה שבמסד הנתונים ומאפשר נגישות למידע, לאנשי ממשל, מדיניות והערכה, תחת מדיניות פרטיות מוסדרת. 

למסד נתונים אינטגרטיבי שלושה שימושים:

ביצוע תחזיות

לאחר סיום התוכנית

בשלב תכנון התערבות 

הפעילות של נובה לקידום המהלך:


ב-2019 הקימה נובה ביחד עם ג'וינט ישראל- מיזם ממשלה – חברה אזרחית וקרנות הביטוח הלאומי את אתר שער להערכה, מאגר מחקרי ההערכה אשר מטרתו להעלות את איכות מחקרי ההערכה בישראל. כתוצאה מניתוח השוק נבנו המלצות לבניית מסד נתונים אינטגרטיבי.

 

באפריל 2019, נובה הובילה משלחת של פקידים בכירים בממשלת ישראל לארה"ב כדי לחשוף אותם ל-"אגם המידע" של רוד איילנד (מקביל למסד נתונים אינטגרטיבי), תשתית דאטה לתכנון מדיניות ומעקב אחר תוצאות של התערבויות בתחומים חברתיים.

בנובמבר, עברה החלטת ממשלה על הקמת צוות לבחינת הקמת אגם מידע ממשלתי בנוסח המודל שמופעל ברוד איילנד. הצוות הבינמשרדי יעבוד, בחצי השנה הקרובה, על בניית שורת המלצות להקמת המאגר. 

אנחנו בנובה נרצה בשנה הקרובה להביא את הצרכים המקצועיים של המגזר השלישי ממסד נתונים אינטגרטיבי לדיון, לצד אלו של משרדי הממשלה, במטרה לקדם את תחום ההערכה בישראל.


מעניין אתכם?

הקליקו להשארת פרטים >>

icons77_7.png

מאפשר להבין את אוכלוסיית היעד

icons77_9.png

מאפשר לעקוב אחר תוצאות לאורך זמן

icons77_8.png

מאפשר לבצע תחזיות על בסיס Big Data

bottom of page