top of page

מובילי נתונים
לרשויות המקומיות

הכשרת

להפוך נתונים לכלי משמעותי בהובלת תהליכי עבודה

הכשרת מובילי נתונים מהווה תוכנית הכשרה לעובדי הרשויות המקומיות אשר מטרתה לייצר הון אנושי בשדה החברתי והציבורי שמכיר בערך של נתונים ויודע לעבוד איתם.


ההכשרה מעניקה כלים לפיתוח, קידום והטמעת תהליכי עבודה מבוססי נתונים ברשות מתוך התפיסה ששימוש נכון בנתונים יכול להגדיל את האפקטיביות של פעילות הרשות המקומית, לסייע להבין מה עובד ומה לא, לשפר את תהליכי הניהול ולתת תמונה משותפת ברורה לכל השותפים.

הכשרות מובילי נתונים לרשויות המקומיות מתקיימות בדגש על תחום פיתוח כלכלי (עסקים קטנים, תעסוקה ומיצוי מרחבי) או בדגש על תחום חינוך, רווחה וקהילה.

מבנה ועקרונות ההכשרה

מפגש עם מקרי השראה מהשדה החברתי ולמידה ממקרי בוחן

שילוב למידה תיאורטית עם תרגול מעשי משולחן העבודה האישי

7 ימי הכשרה מלאים

גישה ליעוץ פרטני במהלך ההכשרה

יצירת קבוצת עמיתים ולמידה הדדית

רכישת כלים להבניית מהלכי דאטה ארגוניים בשילוב עם חשיפה לפתרונות טכנולוגים

תכנים מרכזיים

גישה למקורות נתונים – גיבוש שאלות חקר ניהוליות - שגרות עבודה מבוססות נתונים - פיתוח תיאוריית שינוי – פיתוח מדדים – הנגשת נתונים – סדנה BI מעשית – אפיון דש-בורד למקבלי החלטות –data storytelling – הצבת יעדים ובנצ'מרק – יצירת תובנות מנתונים

כותרת רשויות2.jpg

ההרשמה להכשרת מובילי נתונים לרשויות המקומיות בדגש על חינוך, רווחה וקהילה טרם נפתחהלרישום לקבלת מידע בעת פתיחת ההרשמה

כותרת רשויות.jpg

ההרשמה להכשרת מובילי נתונים לרשויות המקומיות בדגש על פיתוח כלכלי טרם נפתחה

צפי פתיח
ה: ינואר 24


לרישום לקבלת מידע בעת פתיחת ההרשמה

מסגרת ההכשרה

  • חמישה מפגשים באזור המרכז (09:00-15:00)

  • מפגשוני למידת עמיתים בזום

  • סמינר בין יומיים

  • 3,400 ₪ למשתתף (עלות מסובסדת במימון פילנתרופי)

קהל יעד

קבלה להכשרה בכפוף לראיון אישי

סקרנים-יות ורוצים ללמוד ולהתפתח מקצועית בתחום חדשני

בעלי-ות יכולות ורצון להוביל תהליכים ארגוניים ולקדם שינוי

בעלי-ות אוריינות ואוריינטציה לעבודה עם נתונים (לא נדרש ידע פורמלי)

עובדי-ות רשויות מקומיות בתחומי אסטרטגיה, דיגיטציה או ניהול בתחום דגש ההכשרה (פיתוח כלכלי או חינוך, רווחה, קהילה)

83%

מהמשתתפים מעידים שנעשתה התקדמות רבה ביכולות ו/או שגרות העבודה עם נתונים ברשות שנה לאחר סיום ההכשרה

92%

מהמשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מההכשרה כמכלול בסיומה

בוגרי ההכשרה מספרים

Graphs

הקורס היה ברמה גבוהה מאוד. ההכשרה נוהלה בצורה סופר מקצועית, הכל היה מתוקתק, התכנים היו מהודקים ורלוונטיים. ניכר שיש הרבה חשיבה מאחורי כל מצגת וכל מפגש.

היה ממש מגוון ומעניין. הוסיף כלים מעשיים והיה מחובר לשטח.
ההכשרה היתה מקצועית, עניינית, מלמדת מאד

תודה רבה על ההזדמנות, ותודה מיוחדת על הובלת ההכשרה בצורה נהדרת, מחוברת וקשובה!

רשויות משתתפות

bottom of page