top of page

עו"ד תומר רבינוביץ' - עמותת דף חדשעו"ד תומר רבינוביץ, בוגר הכשרה של מובילי נתונים בעמותות מחזור שני שהסתיים באוגוסט 2021


מה אני עושה ביומיום: מנהל קהילת עורכי דין שמסייעים לאנשים לצאת מחובות שנקלעו אליהם בגלל התנהלות כלכלית לא נכונה, בעזרת הובלת תהליכי שיקום כלכלי וקידום מדיניות.


נתון מענין על העמותה: עמותת דף חדש קיבלה כ-1000 פניות בשנה האחרונה. כ-13% מהן הגיעו לפגישת יעוץ.


שינוי משמעותי שעשיתי בארגון ביכולת שלו ללמוד מנתונים: התחלתי בבניית מערכת דירוג לעורכי הדין החברים בנבחרת דף חדש, המבוססת על מימושי פניות, סקרי שביעות רצון ונתונים נוספים.


איך הנתונים עזרו לנו לבצע עבודה טובה יותר: הנתונים איפשרו לנו לתת משוב קונקרטי לכל עורך דין על חזקותיו וחולשותיו, ולהחליט מי מתאים לנו יותר ומי פחות.

השותפה העיקרית שלי להובלת תהליך מבוסס נתונים: אורנית שלו, מנהלת התפעול (גם בוגרת ההכשרה של נובה). סייעה בבניית סקרים ומערכת הדירוג.


הדבר הכי חשוב שגיליתי על עצמי בתהליך: שאני עושה הרבה יותר מדי דברים שאי אפשר למדוד אותם, ולכן אני עכשיו במגמת צימצום משמעותי של היקף המשימות ומתמקד בדברים שאותם כן אפשר למדוד.


העצה הכי טובה שקיבלתי במהלך הפרויקט: אם אתה לא יכול למדוד – אל תטרח לעשות ): בעוד חמש שנים: אשב בנחת מול דשבורד פסיכי, עם מלא נתונים מגניבים שכל ההחלטות בארגון יתקבלו על בסיסם.

Comentarios


bottom of page