top of page

שחר גרינבאום וטל רוקח - עמותת אנוששחר גרינבאום וטל רוקח, השתתפו בהכשרת מובילי נתונים לעמותות של נובה, מחזור

שלישי שהסתיים ביולי 2022.


תודה למגדל על השותפות בקורס מובילי.ות נתונים בעמותות.


מה אנחנו עושות ביומיום:

טל: מנהלת תחום התעסוקה בעמותת אנוש – אני אחראית על פיתוח והפעלת רצף שירותי התעסוקה באנוש, בתכניות: מרכזי תעסוקה, תעסוקה נתמכת, מעברית, מעוף, הכשרות. אני מלווה את מנהלי התעסוקה – ליווי מקצועי, תכניות עבודה, פיתוח תכניות חדשות, חזון ואסטרטגיה.

שחר: רכזת תעסוקה בשוק החופשי – אני אחראית על ליווי מקצועי של התוכניות התעסוקתיות של אנוש בשוק העבודה החופשי, בתכניות: תעסוקה נתמכת, מעברית ומעוף.


נתון מעניין עלינו: באנוש יש 8 שירותים מובילים, אחד מהם הוא תעסוקה.

בתחום התעסוקה לבדו יש 149 עובדים/ות שמלווים 2200 מקבלות ומקבלי שירות.


שינוי משמעותי שעשינו בארגון ביכולת שלו ללמוד מנתונים:

שינוי תפיסת עבודה המבוססת על חשיבה תוצאתית, התבוננות על הנתונים והסיפור שמאחוריהם הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות שלנו כיום.

מדי חודש טל וטלי, מנהלות התעסוקה, לומדות עם מנהלי ומנהלות השירותים התעסוקתיים את דוח הנתונים המקיף אודות הפעילות ותוצאותיה, ובין היתר בוחנים נתונים כמו כמות הקליטות, העזיבות, השתלבות בעבודה וכדומה. בכל חודש ישנה התמקדות בחלק אחר מן הנתונים, למידה, התבוננות והסקת מסקנות אופרטיביות לפעולה. החשיבה בכיוון הזה נותנת הרבה ערך.


איך הנתונים עזרו לנו לבצע עבודה טובה יותר: הנתונים מאפשרים למידה מהצלחות, ניתוח מצב ומורכבויות. בעזרת הנתונים ניתן להתמקצע, להתפתח ואף לפתח שירותים או מענים חדשים המותאמים לתובנות שעולות מהשטח. לדוגמה – אם בעזרת הנתונים למדנו על כניסה הולכת וגדלה של צעירים למרכזי התעסוקה, נעמיק את הידע והלמידה הארגונית בנושא צעירים המקבלים שירותי סל שיקום כדי לדייק את המענים הניתנים בשירותי התעסוקה שלנו.


השותפים העיקריים שלנו להובלת תהליך מבוסס נתונים: מחלקת איכות וחדשנות שמטרותיה, בין היתר, לקדם את האיכות והמקצועיות של שירותי השיקום ואת ביסוס התהליכים ושגרות העבודה. המחלקה גם מובילה תהליך למדידת איכות. כמו כן, גם מחלקת מערכות המידע תומכת מאוד בתהליך. מחלקות אלה מסייעות לנו באיסוף, ניהול וניתוח הנתונים.


הדבר הכי חשוב שגילינו על הארגון בתהליך:

למדנו שהארגון שלנו לומד, מתקדם ומאוד מפותח בתהליכים של ניהול מבוסס נתונים.


העצה הכי טובה שקיבלנו במהלך הפרויקט: אג'יליות בתהליכים – המציאות בשטח משתנה כל הזמן ולכן הניסיון לנתח ולהמתין לתוצר מוגמר עד להטמעה בשטח אינו אפקטיבי. לכן, ביצירת כלים חדשים ותוכניות חדשות ניצור קבוצות מיקוד להבנת הצרכים, נבנה תוצר ראשוני שאיתו נצא לדרך, ותוך כדי נבצע איסוף מידע, נקבל פידבק מהשטח ונטייב עד להגעה לתוצר הסופי.

Comments


bottom of page