top of page

חגית אוחנה ורן כהן - עמותת מחשבה טובה


חגית אוחנה ורן כהן, השתתפו בהכשרת מובילי נתונים לעמותות, מחזור שני שהסתיים באוגוסט 2021.


מה אנחנו עושים ביומיום:

רן: במסגרת התפקיד שלי אני עסוק באופן יומיומי בניתוח ועיבוד תוצאות של שאלוני מדידה ובהנגשה של התוצאות לגורמים שונים, פנימיים וחיצוניים. ההנגשה כוללת, בין היתר, הכנת דו"חות אינפוגרפיים ושיח עם בעלי תפקידים נוספים בעמותה.

חגית: אני אחראית על כל פיתוח התוכן בעמותה, ועל צוות ההדרכה. במסגרת תפקידי אחראית על פיתוח מערכים, פיתוח פדגוגי של תפיסת ההדרכה, הובלה טכנו-פדגוגית, הכשרות למדריכים והתפתחות מקצועית לצוות. בנוסף, מחזיקה בתמונת-על של נושא המדידה.


נתון מעניין עלינו : רן: גרתי ב-8 ערים שונות בישראל ב-34 שנות חיי.

חגית: אני עובדת במחשבה טובה כבר 833 ימים.


שינוי משמעותי שעשינו בארגון ביכולת שלו ללמוד מנתונים:

כיום, בעקבות הקורס, אנחנו מניעים מספר תהליכים שיעזרו לנו ללמוד יותר מהנתונים שאנחנו אוספים ומנתונים שנאסוף בעתיד. אנחנו מובילים תהליך שבין השאר מייצר שגרות עבודה מבוססות נתונים וקבלת החלטות מבוססות נתונים.

לדוגמא, תהליך בניית מודל לוגי לתכנית ארוכת טווח. התהליך מדגיש, בין היתר, את חשיבות הנתונים שאנחנו אוספים ואת הקשר שלהם לאופן שבו אנחנו יכולים לראות את ההשפעה וההצלחה שלנו.


איך הנתונים עזרו לנו לבצע עבודה טובה יותר: אנחנו מנסים כל הזמן ללמוד מהנתונים, לדייק ולטייב את הפעולות שלנו. סוג של "שגרת עבודה" שאנחנו מנסים לפתח היא להסתכל על נתוני המדידה בסוף תהליכי התערבות, ולראות אילו פעולות אנחנו צריכים לכוון או להוסיף בהתאם למה שעולה מתוך התוצאות.


השותפים העיקריים שלנו להובלת תהליך מבוסס נתונים: העובדה ששנינו עברנו את הקורס יחד, מאוד סייעה לנו לעבד את המידע שקיבלנו, לפתח שפה משותפת ולקדם את תהליכי העבודה עם נתונים בתוך העמותה. אנחנו מרגישים שעכשיו אחרי הקורס, יחד קל לנו יותר לקדם תרבות ארגונית מבוססת נתונים. בנוסף, מנכ"לית העמותה שעודדה את ההשתתפות שלנו בקורס, היתה שותפה לחשיבה במהלך הקורס ובסיומו. בתמיכתה, אנחנו בונים תכנית עבודה לקידום עבודה מבוססת נתונים.


הדבר הכי חשוב שגילינו על הארגון בתהליך:

רן: התהליך בקורס התכתב בצורה מצוינת עם התהליך שהרגשתי שיש בו צורך ועם כיוון הפעולה שלנו. הוא נתן מילים וצורה לדבר. זה אותת לי שאנחנו בדרך הנכונה וגם הרחיב את ההסתכלות שלי מעבר למגבלות היומיום לדוגמא, היכרות עם מערכות CRM שונות ודינמיות יותר.

חגית: גיליתי שיש המון נתונים שנמצאים בתוך העמותה, אבל אין אינטגרציה ביניהם, ואין מספיק תיווך שלהם לגורמים השונים בתוך העמותה. התחדד לי מאוד הצורך לחבר את הנתונים השונים אחד לשני, ואז לתהליכים פנימיים של קבלת החלטות.


העצה הכי טובה שקיבלנו במהלך הפרויקט: לא לוותר על תהליכי אפיון משמעותיים כצעד מקדים לפעולה.

וגם לדאוג להחזיר ערך לכל בעלי התפקידים לאורך התהליך כדי לגייסם למטרה.

Comments


bottom of page