top of page

יאיר מדליון - עמותת אור שלום


יאיר מדליון, השתתף בהכשרה של נובה של מובילי נתונים בעמותות במחזור ראשון .

בימים אלה, נובה מלווה את עמותת אור שלום בפרויקט משותף לפיתוח של היכולות הארגוניות בנושאים של חשיבה תוצאתית וניהול מבוסס נתונים.


מה אני עושה ביומיום: אחראי על תהליכי הפיתוח בארגון ויצירת מענים חדשים למען ילדים ונוער בסיכון. שזה כולל פיתוח תהליכים לקידום של ניהול ידע ולמידה, פיתוח הכשרות ועוד. נדבך מרכזי בעבודה שלי הוא פיתוח של כל התחום העוסק במדידה והערכה בארגון מתוך מטרה שהעבודה של כל היחידות בארגון יהיו מבוססות נתונים.


נתון מענין עלי: 8 שנים באור שלום וממשיך לאהוב כל יום של עשייה בארגון....


שינוי משמעותי שעשיתי בארגון ביכולת שלו ללמוד מנתונים: אני ביחד עם הצוות עוסקים בכתיבה של מודלים לוגים לתכניות הארגון ולפעולות השונות שאנו מבצעים. כל אלה מסייעים בפיתוח של תפיסה בה חשיבה תוצאתית מובילה את תהליכי התכנון והפיתוח של הארגון.


איך הנתונים עזרו לנו לבצע עבודה טובה יותר: למדנו לזהות בעזרת הנתונים מה הן דרכי הגיוס האפקטיביות ביותר לגיוס משפחות המעוניינות לשמש כאומנה. השותפים העיקריים שלי להובלת תהליך מבוסס נתונים: כדי לקדם שינוי בנושא של עבודה עם נתונים ישנם שותפים רבים לתהליך. מנכלי'ת הארגון והנהלת הארגון הם השותפים העיקריים לתכנון ולבניית החזון. בנוסף הקמנו פורום של מובילי נתונים במחלקות השונות האמונים על פיתוח התחום וקידומו במחלקות הארגון השונות.


הדבר הכי חשוב שגיליתי על הארגון בתהליך: איסוף נתונים סדור חיזק את האומנה שלנו במקצועיות של הארגון. פעמים רבות חשבנו שאנחנו עושים דברים בצורה טובה, אבל הנתונים סייעו לנו לראות בצורה מבוססת את הטוב שאנחנו מקדמים ולהשתפר במקומות שצריך.


העצה הכי טובה שקיבלת במהלך הפרויקט: לזכור שהמטרה של מדידה והערכה היא להשתפר IMPROVE ולא כדי להוכיח PROVE
Comments


bottom of page