top of page
Anchor 1

שער לידע

תובנות ודוגמאות מפרויקטי הייעוץ של נובה לשימושך

*לתשומת לבך- הורדת המצגות זמינה רק במחשב

אסטרטגיית נתונים:

Anchor 2

תשתיות דאטה להערכה ומדידה:

איך יודעים 1.JPG

איך יודעים מה עובד בתכניות חברתיות בישראל

בניית תשתית נתונים לאומית בישראל

מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים - נובה

מסדי נתונים מנהליים אינטגרטיביים

מצגת אגם מידע להעלאה לאתר לאחר הכנס_page

אגמי מידע:

מגמות בינלאומיות

מדידה של תוכנית טיפולית
בניית תשתית למדידה והערכה בתוכנית חברתית

מדידה של תוכנית טיפולית

בניית תשתית למדידה והערכה בתכנית חברתית

כמה דקות על: הבדלים בין מערכי מחקר למדידת אפקטיביות

שימוש במידע מנהלי להערכת אפקטיביות

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים
מדידה והערה בקהילות בוגרים

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים

מדידה והערכה בקהילות בוגרים

Anchor 3

תכנון אסטרטגי:

עבודה עם רשויות מקומיות

עבודה עם רשויות מקומיות

מודל תעדוף פעילויות

מודל תעדוף פעילויות

מאסטרטגיה ליישום

מאסטרטגיה ליישום

פיתוח פעילות חדשה בארגון

פיתוח פעילות חדשה בארגון

בניית תוכנית אסטרטגית

בניית תוכנית אסטרטגית

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי
הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי

הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

סוגיות ניהוליות בארגונים חברתיים:

ניהול קהילת בוגרים

ניהול קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

פיתוח הכנסות עצמיות

פיתוח הכנסות עצמיות

אפקטיביות ניהולית

אפקטיביות ניהולית

מיזוגים במגזר השלישי

מיזוגים במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

תכנית עבודה שעובדת

תכנית עבודה שעובדת

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול ידע

ניהול ידע

פיתוח קהילתי

פיתוח קהילתי

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

bottom of page