top of page
Fists in Solidarity

עמותת נובה מצטרפת לקבוצת 
Social Finance Israel

קפיצת מדרגה בהובלת המגזר הציבורי והחברתי בישראל להשגת אימפקט על ידי מיקוד בפתרונות פיננסיים מתקדמים, מדידה ודאטה; חיבור הגופים המובילים בישראל בהבאת כלים מכווני תוצאות לעולם החברתי.

קבוצת SFI- Social Finance Israel 

מובילה מאז 2013 את תפיסת כלכלת האימפקט בישראל, ועוסקת בניתוח סוגיות חברתיות מורכבות, הערכת העלות הכלכלית שלהן, מדידה של אפקטיביות, יצירת מודלים מוכווני תוצאות ומימושם ע"י השקעות אימפקט כגון אג"ח חברתי ואג"ח קריירה.
SFI הכוללת גם את מידות מביאה גם את הניסיון שנצבר בארגון האחות הבריטי Social Finance UK  שמפעיל צוות Data and Digital Labs המפתח מענים חברתיים מבוססי יכולות ניתוח דאטה מתקדמות וכלים דיגיטליים, לרבות כלי ניבוי שיעזרו לזהות ולדייק קהלי יעד בסיכון ולהשקיע במניעה.

 

עמותת נובה


עמותת נובה אשר הוקמה ב- 2005, היא מומחית בבניית אסטרטגיית דאטה וניהול מבוסס נתונים עבור המגזר הציבורי והחברתי ועוסקת גם בהכשרת כוח אדם בתחום.
לנובה ניסיון של מעל 250 פרויקטים והיא הוכיחה את היכולת להוביל תהליכים משמעותיים ברשויות מקומיות, שירותים ממשלתיים ובעמותות כמו גם ביצירת תשתית, תהליכים ותרבות עבודה עם נתונים, על מנת להשיג את מטרותיהם. 

הפוטנציאל שבחיבור

החיבור הוא קפיצת מדרגה ביכולת לתת מענה כולל בעולמות של מחקר, פיתוח תכניות, מדידה, ניהול מבוסס נתונים והוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים מורכבים. הקבוצה מביאה ניסיון נרחב בפרט בתחומי הליבה של תעסוקה, פיתוח כלכלי, חינוך, רווחה ובריאות, ותתמחה בהבאת כלים מוכווני תוצאות מהמגזר העסקי לתוך העולמות החברתיים-ציבוריים: תשלום מבוסס תוצאות, מדידה, מימון ממשקיעים (ולא רק תורמים), וניהול מבוסס דאטה וכלים אנליטיים. החיבור עם נובה מגיע כמעט שנתיים לאחר הצירוף המוצלח של מידות לקבוצת SFI וזהו המשך לתהליך בניית גוף חזק שייתן מענה אינטגרטיבי.


במבט קדימה


נובה תמשיך לפתח כיחידה עצמאית את הפעילויות הקיימות של הארגון, לצד בחינה של סינרגיות נוספות אשר יווצרו מהמהלך.

במשותף, לשני הארגונים ניסיון בעבודה עם מרבית משרדי הממשלה, עם מגוון רשויות מקומיות, ארגוני בריאות, מאות מלכר"ים , גופים עסקיים ופיננסיים. אנו בטוחים כי הפעילות המשותפת תתרום לעשיה החברתית בישראל.
 
תודות


הכניסה של נובה לקבוצת SFI מהווה שלב מפתח בהתפתחות הארגון אשר החל כארגון מתנדבים בו לקחו חלק מעל ל 1000 א.נשים. זוהי הזדמנות מצוינת להודות לכל השותפים, המתנדבים אשר ליוו את נובה בתחילת הדרך, ולוועד המייסד בראשות ברק גולדשטיין, עידו סום, בני ממון ועודד לנדאו אשר הובילו את פיתוח הארגון במקצועיות עד לשלב זה.

bottom of page