top of page
Fists in Solidarity

עמותת נובה מצטרפת לקבוצת
Social Finance Israel

קפיצת מדרגה בהובלת המגזר הציבורי והחברתי בישראל להשגת אימפקט על ידי מיקוד בתוצאות, כלים פיננסיים מתקדמים ודאטה; חיבור הגופים המובילים בישראל בהבאת כלים מהעולם העסקי לעולם החברתי

SFI- Social Finance Israel קבוצת

   הכוללת גם את מידות, מובילה מאז הקמתה ב 2013 את תפיסת כלכלת האימפקט בישראל להנעת שינוי חברתי וסביבתי משמעותי
.עם תוצאות הניתנות למדידה
  מביאה את נסיונה המוכח בניתוח סוגיות חברתיות מורכבות, הערכת העלות הכלכלית שלהן מדידה של אפקטיביות ואימפקט SFI קבוצת
   חשיבה תוצאתית, יצירת מודלים חדשניים מכווני-תוצאות ומימושם בשטח באמצעות מודלים ייחודיים של השקעות אימפקט כגון אג"ח  קריירה ואג"ח חברתי
 

עמותת נובה

נובה הוקמה בשנת 2005, ומתמחה בבניית אסטרטגיית דאטה וניהול מבוסס נתונים עבור המגזר הציבורי והחברתי, ועוסקת גם בהכשרת  מכוח אדם בתחום. לנובה ניסיון של מעל 250 פרויקטים והיא הוכיחה את היכולת להוביל תהליכים משמעותיים ברשויות מקומיות, שירותים ממשלתיים ובעמותות כמו גם ביצירת תשתית, תהליכים לתרבות עבודה עם נתונים על מנת להשיג את מטרותיהם

הפוטנציאל שבחיבור

 הקבוצה תתמקד בארבעה תחומי ליבה: תעסוקה, חינוך, רווחה ובריאות תוך יבוא של פרקטיקות מהמגזר העסקי לתוך העולמות

.החברתיים-ציבוריים ובראשם  מימון ממשקיעים (ולא רק תורמים) וניהול מבוסס דאטה וכלים אנליטיים

 שמביאה לחיבור זה את הידע והניסיון המשמעותי שנצברו בארגון האחות הבריטי שמפעיל מזה כ-6 שנים צוות יחודי המפתח מענים SFI
המפתח מענים לעולם החברתי ולרשויות מקומיות מבוססי יכולות ניתוח דאטה מתקדמות וכלים דיגיטאליים, לרבות כלי ניבוי לסוגיות חברתיות שיעזרו לזהות מראש קהלי יעד הדורשים התערבות מוקדמת ובכך להשקיע במניעה.
  ( Data and Digital Labs)

החיבור בין שני ארגונים מובילים בישראל הוא קפיצת מדרגה ביכולת לתת מענה כולל בעולמות של פיתוח תכניות, מדידה וניהול מבוסס נתונים, והוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים מורכבים  תוך מתן מענה מקיף לאקוסיסטם מהמגזרים הרלוונטיים: עמותות,  קרנות ומשקיעים פילנתרופיים, ממשלה, רשויות וגופים ציבוריים. החיבור עם נובה מגיע כמעט שנתיים לאחר הצירוף המוצלח של
.ובכך זהו המשך לתהליך בניית גוף אחד חזק שיתן מענה אינטגרטיבי בתחומים אלו  SFI  ארגון מידות לקבוצת 

 

במבט קדימה

נובה תמשיך לפתח כיחידה עצמאית את הפעילויות הקיימות של הארגון, לצד בחינה של סינרגיות נוספות אשר יווצרו מהמהלך

אנו בטוחים כי הפעילות המשותפת תתרום לעשיה החברתית בישראל, בהתאמת פתרונות לאתגרים החברתיים העולים מנתונים, בשדה החברתי, ברשויות מקומיות ובקרב קובעי מדיניות

 

תודות

הכניסה של נובה לקבוצת SFI מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחות הארגון אשר החל כארגון מתנדבים בו לקחו חלק מעל ל 1000 א.נשים. זוהי הזדמנות מצוינת להודות לכל השותפים, המתנדבים אשר ליוו את נובה בתחילת הדרך, ולוועד המייסד בראשות ברק  גולדשטיין, עידו סום, בני ממון ועודד לנדאו אשר הובילו את פיתוח הארגון במקצועיות עד לשלב זה

bottom of page