top of page
Organizing Data

מה אנחנו עושים?
בניית אסטרטגית מדידה ונתונים

רוצים.ות לעשות שינוי אמיתי בשטח? חשוב לכן.ם לשפר את השירות ואת ההשפעה החברתית? אנו מציעים תהליכי יעוץ לניהול מבוסס נתונים שמגדיר יעדים ותוצאות

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

בניית אסטרטגית נתונים לעמותות

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

 

אנו מציעים לעמותות ליווי מקצועי לבניית מערך המדידה, הגדרת מפת הדרכים לניהול הנתונים באופן שוטף ואף להטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות.  נובה ליוותה מאות עמותות בתהליכי יעוץ חוצי ארגון, מבניית מודל לוגי, הגדרת מערך מדידה, בניית מערכות IT ו-BI, הכשרת אנשי מקצוע מתוך העמותה לשימוש בנתונים ועוד.
 

בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות של הארגון ולהטמיע שיטות פעולה בניהול מבוסס נתונים, תוך מעקב ארוך טווח אחר ההצלחות שלכם.

נובה מכשירה בעלי תפקידים בעמותות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים בעמותה. במקביל, מציעה נובה הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים.

 

מהי אסטרטגיית נתונים

טקסט הסבר קצר לוידאו.. בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות
 

לינק לסרטון >>

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע

בארגונים חברתיים

טקסט הסבר פירוט קצר ללינק.. בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות

Investment Chart_edited.jpg

להורדת הטופס >>

בחן את עצמך:

האם יש לך אסטרטגיית נתונים? (עמותות)

טקסט הסבר פירוט קצר ללינק.. בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות

‏‏לכידה 4.JPG

להורדת הטופס >>

לחומר מקצועי נוסף בקרו באתר

טקסט הסבר פירוט קצר ללינק.. בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות

היכנסו לשער לידע >>

Videogame on Screen
bottom of page