top of page
Organizing Data

מה אנחנו עושים?
בניית אסטרטגית מדידה ונתונים

רוצים.ות לעשות שינוי אמיתי בשטח? חשוב לכן.ם לשפר את השירות ואת ההשפעה החברתית? אנו מציעים תהליכי יעוץ לניהול מבוסס נתונים שמגדיר יעדים ותוצאות

בניית אסטרטגית נתונים לעמותות

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

 

אנו מציעים לעמותות ליווי מקצועי לבניית מערך המדידה, הגדרת מפת הדרכים לניהול הנתונים באופן שוטף ואף להטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות.  נובה ליוותה מאות עמותות בתהליכי יעוץ חוצי ארגון, מבניית מודל לוגי, הגדרת מערך מדידה, בניית מערכות IT ו-BI, הכשרת אנשי מקצוע מתוך העמותה לשימוש בנתונים ועוד.
 

בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות של הארגון ולהטמיע שיטות פעולה בניהול מבוסס נתונים, תוך מעקב ארוך טווח אחר ההצלחות שלכם.

נובה מכשירה בעלי תפקידים בעמותות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים בעמותה. במקביל, מציעה נובה הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים.

 

Investment Chart_edited.jpg

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע

בארגונים חברתיים

Videogame on Screen

לחומר מקצועי נוסף בקרו באתר

שער לידע

מהי אסטרטגיית נתונים

‏‏לכידה 4.JPG

בחן את עצמך:

האם יש לך אסטרטגיית נתונים? (עמותות)

Organizing Data

הכשרת מובילי נתונים לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות

רוצים ללמוד איך להשתמש בנתונים כדי להצעיד קדימה את הפיתוח הכלכלי ברשות שלכם?

ההכשרה שלנו תעניק לכם כלים מעשיים לבניית אסטרטגיית נתונים בתחומי הפיתוח הכלכלי

ברשויות מקומיות

bottom of page