top of page

מה אנחנו עושים?
בניית אסטרטגית מדידה ונתונים

רוצים.ות לעשות שינוי אמיתי בשטח? חשוב לכן.ם לשפר את השירות ואת ההשפעה החברתית? אנו מציעים תהליכי יעוץ לניהול מבוסס נתונים שמגדיר יעדים ותוצאות

בניית אסטרטגית נתונים לעמותות


בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות של הארגון ולהטמיע שיטות פעולה בניהול מבוסס נתונים, תוך מעקב ארוך טווח אחר ההצלחות שלכם.

נובה מכשירה בעלי תפקידים בעמותות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים בעמותה. במקביל, מציעה נובה הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים.

לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

 

אנו מציעים לעמותות ליווי מקצועי לבניית מערך המדידה, הגדרת מפת הדרכים לניהול הנתונים באופן שוטף ואף להטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות.  נובה ליוותה מאות עמותות בתהליכי יעוץ חוצי ארגון, מבניית מודל לוגי, הגדרת מערך מדידה, בניית מערכות IT ו-BI, הכשרת אנשי מקצוע מתוך העמותה לשימוש בנתונים ועוד.
 

‏‏לכידה 4.JPG

בחן את עצמך:

האם יש לך אסטרטגיית נתונים? (עמותות)

Investment Chart_edited.jpg

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע

בארגונים חברתיים

מהי אסטרטגיית נתונים

לחומר מקצועי נוסף בקרו באתר

שער לידע

bottom of page