top of page
Analyzing Data
היסטוריה

נובה הוקמה בשנת 2003 על ידי שני סטודנטים, עידו סום וברק גולדשטיין, אשר ביקשו לסייע לעמותת "גוונים" מדרום הארץ לייצר פעילות מניבת הכנסה בפרויקט מרכז תעסוקה לפגועי נפש.  לשם כך הם בנו תוכנית תפעולית ושיווקית אשר בעקבותיה הוקמה ב"הום סנטר" במתחם געש חנות ייחודית ללא כוונת רווח בשם "כלים שלובים" למכירת המוצרים של החניכים במרכז. תוכנית זו הייתה פרויקט הייעוץ הראשון של נובה והצלחתה העניקה רוח גבית להקמת עמותת נובה.

אישור המועצה להשכלה גבוהה להעביר את נובה כקורס אקדמי הרחיבה את בסיס החשיפה של פעילות הייעוץ של נובה וסטודנטים רבים החלו להירשם מדי שנה.

צוותי הייעוץ של נובה שכללו יועצים מקצועיים, מתנדבים ואנשי עסקים, סיפקו שירותים של סיוע בתכנון כלכלי, עסקי, שיווקי ואסטרטגי במטרה לאפשר לארגונים חברתיים לתמוך בקהלים רחבים.

 

אחרי כ- 15 שנות ייעוץ במגזר החברתי במודל מבוסס מתנדבים צוות נובה זיהה כי חל שינוי משמעותי בשדה החברתי ובתוכו ההבנה: כי מצד אחד היכולות והרקע המקצועי של מנהלים בעמותות עשה שינוי ורובם.ן בעלי רקע ניהולי ובה בעת החל להתפתח שיח על אימפקט ומדידת השפעה, אבל בתוך כך ישנם מעט מאוד כלים ויכולות של עמותות, וגם של שירותים חברתיים בממשלה, לעקוב ולמדוד באופן שוטף אחר ההשפעה וההתקדמות שלהם כמו גם מחסור בתשתיות ברמה הלאומית שמאפשרות מעקב אחר שינוי והשפעה של תהליכים חברתיים.

בהתאם לכך הוחלט בנובה לשנות את מודל העבודה ולגשר על הפער הזה. את השינוי הזה הובילה מנכל"ית נובה דאז הדס לרום גבאי ביחד עם הועד המנהל ובינהם בני ממון ועודד לנדאו.

 

למעשה, משלהי שנת 2018  נובה עובדת עם עמותות ועם שירותים ממשלתיים ומוניציפליים, על פיתוח אסטרטגיית נתונים לשירותים חברתיים, על מנת לאפשר תכנון, קבלת החלטות שוטפת, מדידה והערכה של השירות החברתי מבוססי נתונים.

עמותת נובה פועלת במשותף עם משרדי ממשלה, פילנתרופיה ושותפים עסקיים על מנת להוריד חסמים מערכתיים לשימוש בנתונים, להנגיש נתונים סטטיסטיים ומנהליים לתוכניות חברתיות, לפתח כלי דאטה המותאמים לצורכי השטח, ולהפנות משאבים חדשים לתחום.
בשנת 2022 הצטרפה נובה לקבוצת Social Finance Israel ובכך יצרה קפיצת מדרגה ביכולת לתת מענה כולל בעולמות של פיתוח תכניות, מדידה וניהול מבוסס נתונים והוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים מורכבים תוך מתן מענה מקיף לאקוסיסטם מהמגזרים הרלוונטיים: עמותות, קרנות ומשקיעים פילנתרופיים, ממשלה, רשויות וגופים ציבוריים. 

bottom of page