Financial Graphs

הידאטה?
בניית אסטרטגית מדידה ונתונים

Financial Data_edited.jpg

בניית אסטרטגית נתונים לשרותים ממשלתיים

אנו בנובה מלווים שירותים חברתיים בתכנון אסטרטגיית נתונים להתערבות הנבחרת. התהליך כולל הגדרה של מטרות השירות, פיתוח מערך מדידה, אפיון צרכים ממערכות ה-IT והגדרת שגרות עבודה למעקב אחר הצלחה השירות.

 

בתוך כך, מתמחה נובה בבניית למידה משותפת מנתונים בין הממשלה לבין מפעילי השירות או שותפים אחרים לעשייה. במסגרת זו, הנתונים אשר נאספים לאורך זמן על השירות, משמשים על מנת לאפשר למידה עם השטח על מה שעובד וקבלת החלטות בזמן אמת.


אנו מכשירים את צוותי המטה של שירותים ממשלתיים לעבודה עם נתונים בדגש על ניתוח אירועים חריגים, איתור צווארי בקבוק, ניהול תקשורת שוטפת עם המפעיל המבוסס על נתונים מהשטח ועוד. במקביל, אנו מציעים הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים. לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו.

Computer with Graph

האם יש לך אסטרטגיית נתונים לשירותים ממשלתיים?

In a Meeting

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע בארגונים חברתיים

Business Meeting

פודקאסט

עם הדס גבאי לרום

איך מפתחים אסטרטגיית נתונים לגופים שמפעילים שרותים חברתיים של המדינה? 

00:00 / 37:48
 

בניית אסטרטגית נתונים לרשויות מקומיות  

אנו בנובה מסייעים לרשויות למפות את הנתונים ולסדר אותם כך שיהיו מוכנים לשימוש אפקטיבי ויחשפו בפני הרשויות מידע ואפשרויות שלא הכירו קודם. התהליך כולל איסוף, טיוב וחיבור נתונים (מתוך הרשות ומחוצה לה), ליווי הרשות בבניית כלים חזותיים להנגשת הנתונים (דשבורד), ובניית שגרות עבודה מבוססות נתונים.

בנוסף, אנו מלווים רשויות מקומיות בפיתוח אסטרטגיית נתונים לשירותים מטעם הרשות על מנת לעקוב אחר הצלחת השירות. התהליך כולל הגדרה של מטרות השירות, פיתוח מערך מדידה, אפיון צרכים ממערכות IT והגדרת שגרות עבודה למעקב אחר הצלחת השירות.


אנו בנובה מכשירים כח אדם ברשויות מקומיות לעבודה עם נתונים. תהליכי ההכשרה להון אנושי הינם נדבך משמעותי בכל פרויקט לבניית אסטרטגיית נתונים ברשות מקומית. במקביל, אנו מציעים הכשרות קצרות טווח המאפשרות למשתתפים לטעום מהפוטנציאל שבעבודה מבוססת נתונים. לחצו כאן לפרטים על ההכשרות המקצועיות שלנו.

ניהול שוטף מבוסס נתונים

 

בניית אסטרטגית נתונים לעמותות

אנו בנובה מאמינים שארגונים חברתיים מחויבים לבדוק את עצמם בצורה מדעית מבוססת נתונים, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהשפעה החברתית וביכולת לנהל בצורה אפקטיבית יותר את הארגון.

 

אנו מציעים לעמותות ליווי מקצועי לבניית מערך המדידה, הגדרת מפת הדרכים לניהול הנתונים באופן שוטף ואף להטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות.  נובה ליוותה מאות עמותות בתהליכי יעוץ חוצי ארגון, מבניית מודל לוגי, הגדרת מערך מדידה, בניית מערכות IT ו-BI, הכשרת אנשי מקצוע מתוך העמותה לשימוש בנתונים ועוד.

בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות של הארגון ולהטמיע שיטות פעולה בניהול מבוסס נתונים, תוך מעקב ארוך טווח אחר ההצלחות שלכם.

​​רוצה ללמוד עוד על אסטרטגית נתונים לעמותות?

מהי אסטרטגיית נתונים

טקסט הסבר קצר לוידאו.. בניית אסטרטרטגיית נתונים עם נובה תאפשר לכם.ן להמשיך ולשפר את האפקטיביות
 

הידאטה?

Computer with Graph

האם יש לך אסטרטגיית נתונים לשירותים ממשלתיים?

In a Meeting

קווים מנחים לאפיון מערכות מידע בארגונים חברתיים

פודקאסט

עם הדס גבאי לרום

איך מפתחים אסטרטגיית נתונים לגופים שמפעילים שרותים חברתיים של המדינה? 

00:00 / 37:48