מילון מונחים

אזרחות תאגידית- Corporate Citizenship - הכוונה ליחס לבעלי העניין של הארגון בצורה אתית ומתוך אחריות חברתית. מטרת האחריות החברתית ליצור רמות חיים גבוהות יותר ויותר, תוך שימור הריווחיות של הארגון, למען בעלי העניין שלו הן בתוך הארגון והן מחוץ לו.

אחריות חברתית של ארגונים - Corporate Social Responsibility- היא מחויבות מתמשכת מצד חברות להתנהג בצורה אתית ולתרום לפיתוח כלכלי תוך כדי שיפור איכות החיים של העובדים ובני משפחותיהם וכן של הקהילה המקומית והחברה בכללותה. (הגדרת WBCSD) או: מושג לפיו חברות משלבות מרצונן שיקולים חברתיים וסביבתיים בפעילות העיסקית שלהן ובדרך שבה הן מנהלות יחסי גומלין עם בעלי העניין שלהן. משתמעת ממנו פעילות מעל ומעבר לדרישות החוק, שילוב של שיקולים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בפעילות העיסקית, ואימוץ גישות חדשות לניהול העסק.

ביקורת אתית - Ethical auditing - מושג המתייחס למדידה קבועה, שלמה ומתועדת של ציות למדיניות ולתהליכים המתועדים של הארגון.

ביקורת לא-כספית - Non financial auditing ביקורת של החשבונות הסביבתיים והחברתיים של הארגון.

בעלי עניין - Stakeholders- הם כל קבוצה או אדם שהשפעתו או התנהגותו של הארגון נוגעים להם, או שהם נוגעים לו.

ברית עולמית - Global coImpact היא יוזמה בחסות האו"ם להגנה על זכויות אדם וציות לתקנים מקובלים של העסקה והגנה על איכות הסביבה. מזכ"ל האו"ם העמיד אתגר בפני מנהיגים עיסקיים להצטרף לברית העולמית שתחבר חברוֹת עם סוכנויות האו"ם, כוח העבודה והחברה האזרחית לתמיכה בתשעה עקרונות
בתחומי זכויות האדם, שוק העבודה ואיכות הסביבה.

למידע נוסף: www.unglobalcompact.org

דיווח חברתי - Social reporting- הוא דיווח על נתונים לא-כספיים הנוגעים לנושאי ניהול כוח אדם, לקהילה, לפיתוח כלכלי, ולמעורבות של בעלי עניין ויכול לכלול פעילות התנדבותית וביצועים סביבתיים (נקרא גם דיווח סביבתי).

השורה התחתונה המשולשת - Triple Bottom Line - מושג המרחיב את היקף החשבונאות והדיווח המסורתיים וכולל ביצועים חברתיים, סביבתיים וכלכליים של ארגון.

השקעה אחראית מבחינה חברתית Social responsible investment) SRI) -היא השקעה תוך התחשבות לא רק בביצועים הכספיים של ארגונים אלא גם בביצועי העבר שלהם בתחומי איכות הסביבה והחברה. חברות המייצרות טבק או אלכוהול, גורפות רווחים מהימורים, וכאלה שהן בעלים או מפעילות של תחנות כוח גרעיניות לעיתים קרובות אינן נכללות ב-SRI. ספקים גדולים של צבאות ויצרני נשק בדרך-כלל אינם נכללים גם הם.

יוזמת הדיווח העולמית (Global Reporting Initiative, GRI) היא מוסד עצמאי ותהליך המערב בעלי-עניין רבים שמטרתו לפתח ולהפיץ קווים מנחים לדיווח על פיתוח בר-קיימא שיהיו ישימים בכל רחבי העולם. הקווים המנחים הללו מיועדים לשימושם של ארגונים, מרצונם החופשי, לדיווח על המימדים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים של הפעילויות, המוצרים, והשירותים שלהם.

למידע נוסף :www.globalreporting.org

יוזמת הסחר האתי - The Ethical Trade Initiative היא ברית של חברות עיסקיות וארגונים לא-ממשלתיים המחוייבים לעבוד יחדיו כדי לזהות ולקדם מנהגים טובים ביישום קודים של נהלי עבודה. היוזמה כוללת תשעה איזורים: בחירה חופשית של תעסוקה, חופש התאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי, תנאי עבודה בטוחים והיגייניים, העסקת ילדים, שכר מחייה ראוי, שעות עבודה, אי-אפליה, אספקת תעסוקה קבועה והיעדר יחס קשה או לא אנושי.

למידע נוסף: www.ethicaltrade.org

יזמות חברתית - Social Entrepreneurship- פירושה זיהוי ויישום של פתרונות מעשיים לבעיות חברתיות בשילוב של חדשנות, תושייה והזדמנות; חדשנות במציאת פרויקט חדש, שירות חדש, או גישה חדשה לבעייה חברתית.

למידע נוסף: www.ashoka.org

מדד דאו ג'ונס העולמי לפיתוח בר-קיימא - Dow Jones Sustainability World Index הוא הערכה השוואתית של חברות כבסיס להחלטות השקעה שנעשות על-ידי דאו-ג'ונס. ההערכה מתבצעת על בסיס הקריטריונים הבאים של פיתוח בר-קיימא: טכנולוגיה, פיקוח על הארגון, אינטרסים של בעלי עניין, מנהיגות בתעשייה ואחריות חברתית. אינדקס Footsie4good באנגליה מציע גישה דומה.

למידע נוסף: www.sustainability-index.com

נשיאה באחריות חברתית 8000 (Social Accountability 8000) - תקן בינלאומי לזכויות אדם בסקטור התעשייתי שקבע CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) בארצות הברית. התקן מבוסס על נורמות בינלאומיות של מקום העבודה, והיסודות העיקריים בו הם: העסקת ילדים, העסקה כפויה, בריאות ובטיחות, חופש ההתאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי, אפלייה, הטלת משמעות, שעות עבודה, פיצויים ומערכות ניהול.

למידע נוסף: www.sa-intl.org

עקרונות סאליבן העולמיים - The Global Sullivan Principles שהושקו לראשונה ביוזמת הכומר סאליבן בדרום אפריקה מתייחסים לתמיכה בזכויות אדם עולמיות, שוויון הזדמנויות, כבוד לחופש ההתאגדות, רמות של פיצויים, הכשרה, בריאות ובטיחות עובדים, פיתוח בר-קיימא, תחרות הוגנת ועבודה בשיתוף פעולה לשיפור איכות החיים. העקרונות מכוונים להיות ישימים לחברות בכל גודל, הפועלות בכל חלק של העולם. עד היום, כ-100 חברות התחייבו להם.

למידע נוסף: www.globalsullivanprinciples.org

פיקוח או התאמה ארגונית-Corporate Governance- מתייחס לשימור האיזון בין מטרות כלכליות וחברתיות ובין מטרות אישיות ושיתופיות. מסגרת הפיקוח האירגוני קיימת במטרה לעודד שימוש יעיל במשאבים ובה במידה לדרוש נשיאה באחריות בניהול המשאבים הללו. המטרה היא להקביל ככל האפשר בין האינטרסים של יחידים, של ארגונים ושל החברה כולה.

פיתוח בר קיימא - Sustainable development - מילוי צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים למלא את צרכיהם-שלהם. במילים אחרות, זוהי ריווחיות ארוכת-טווח בשוק העולמי, המתבססת על שלושה עמודי תווך: שגשוג כלכלי, תאימות סביבתית ואחריות חברתית. (מבוסס על ההגדרה בדוח החברתי).

שותפויות חוצות סקטורים - Cross sector partnerships - מונח המתייחס לאופן שבו שותפויות משולשות בין חברות עיסקיות, רשויות ממשלתיות וארגוני חברה אזרחית יכולות להיות אמצעי יעיל להפחתת סיכונים חברתיים וקידום פיתוח קהילתי.

למידע נוסף : www.bpdweb.org 

שיווק מונחה מטרה - Cause-related marketing) CRM) מתייחס לפעילות מסחרית שבה חברות וארגונים שלא למטרות רווח כורתים ברית כדי לשווק תדמית, מוצר או שירות לתועלתם ההדדית. יש חברות המרחיבות את מערכת היחסים שלהן עם ארגון או מטרה מעבר לשיווק, ומשלבות אותה בפעילויות אחרות של החברה, כמו למשל מעורבות בקהילה, פעילות התנדבותית של העובדים או פילנתרופיה של הארגון.

תקן ביטוח The AA1000 Assurance Standard-AA1000 -הוא תקן המתאים ליישום כללי להערכה, אישור וחיזוק האמינות והאיכות של הדיווח על פיתוח בר-קיימא של ארגונים והתהליכים, המערכות והיכולות המונחים ביסודם. הוא מיועד להשלים את הקווים המנחים לדיווח של GRI וגישות סטנדרטיות או ייחודיות לארגון.
למידע נוסף: www.accountability.org.uk 

המילון באדיבות חברת Goodvision יועצים לאחריות תאגידית www.goodvision.co.il


 

 


Add this to your website
 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google